Przejdź do treści

Gdy Właściciel Firmy Zarządza Działem Sprzedaży-Wyzwania i Rozwiązania

Gdy Właściciel Firmy Zarządza Działem Sprzedaży-Wyzwania i Rozwiązania wpis blogowy

   

Posłuchaj wpisu w wersji AUDIO i zobacz w wersji WIDEO

 

Wstęp

Właściciel firmy zmaga się z wieloma wyzwaniami, zarządzanie działem sprzedaży jest jednym z nich. Dla niego to nie tylko praca, ale często również "zło konieczne". Dzisiaj, w tym wpisie, zostanie podjęta próba zrozumienia tych wyzwań. Zostaną przedstawione różne aspekty zarządzania działem sprzedaży, potencjalne pułapki, a także sposoby ich unikania. Celem jest pokazanie, że istnieje sposób na to, aby właściciel mógł skupić się na tym, co robi najlepiej, zamiast zastanawiać się, czy jego handlowcy właśnie nie popełniają błędów.

 

Wyzwania Właścicielskiego Zarządzania

 

Brak Czasu i Ekspertyzy

Zarządzanie wieloma aspektami firmy

Właściciel firmy nie tylko zarządza produkcją, finansami i marketingiem, ale często również działem sprzedaży. Każdy z tych obszarów wymaga głębokiej wiedzy i czasu, który jest ograniczony. Dodatkowo, zasoby czasowe są często rozproszone między różne projekty i inicjatywy, co sprawia, że trudno jest skupić się na jednym elemencie i go doskonalić.

Brak specjalistycznej wiedzy

Nie każdy właściciel firmy jest ekspertem w dziedzinie sprzedaży. Często ich główna ekspertyza leży w innych obszarach, takich jak technologia, produkcja czy usługi. To oznacza, że mogą nie być świadomi najlepszych praktyk w zarządzaniu sprzedażą, co może prowadzić do nieefektywnych strategii i utraty potencjalnych przychodów. Brak tej wiedzy może również prowadzić do błędów w ocenie wyników i efektywności zespołu.

Brak wykwalifikowanych handlowców

Właściciele firm nie zawsze mają do dyspozycji wykwalifikowanych handlowców, bo nie są "specami" od rekrutacji, szkoleń i motywowania ludzi sprzedaży! Co w konsekwencji zmusza ich do osobistego zarządzania sprzedażą. To dodatkowe obciążenie może wpłynąć na jakość zarządzania innymi aspektami firmy, takimi jak rozwój produktu, rozpoznawalność marki, relacje z kluczowymi dostawcami i dostęp do najnowszych rozwiązań, czy także relacje z inwestorami.

Zarządzanie sprzedażą jako "zło konieczne"

W efekcie tych wyzwań, zarządzanie działem sprzedaży często jest postrzegane jako "zło konieczne". Właściciel może traktować to jako dodatkowy punkt na liście zadań, zamiast jako kluczowy element sukcesu firmy. To podejście może prowadzić do niedoceniania znaczenia sprzedaży i braku inwestycji w rozwój zespołu handlowego, czy technologii wsparcia, czy atomatyzacji sprzedaży.

 

Konsekwencje dla firmy

 

Brak czasu i ekspertyzy

Brak czasu i ekspertyzy w zarządzaniu sprzedażą może mieć długofalowe konsekwencje dla firmy.

 • Spadek przychodów: Nieefektywne zarządzanie sprzedażą może prowadzić do utraty kluczowych klientów i zmniejszenia przychodów.
 • Niska satysfakcja klientów: Brak czasu i ekspertyzy może również wpłynąć na jakość obsługi klienta, co z kolei może prowadzić do niskiej satysfakcji i lojalności klientów.
 • Wysoki poziom rotacji wśród handlowców: Nieefektywne zarządzanie i brak wsparcia mogą prowadzić do frustracji wśród handlowców, co z kolei może skutkować wysoką rotacją i kosztami związanymi z ciągłym rekrutowaniem i szkoleniem nowego personelu.
 • Reputacja i zdolność przyciągania talentów: Wszystkie te czynniki razem wpływają na reputację firmy na rynku. Zła reputacja może utrudnić przyciąganie wykwalifikowanych pracowników i potencjalnych klientów.

 

Wewnętrzna Konkurencja

Właściciele i handlowcy

Właściciele firm, którzy sami zajmują się sprzedażą, często stanowią wewnętrzną konkurencję dla swoich handlowców.

  • Konflikty w zespole: Kiedy właściciel firmy osobiście zajmuje się sprzedażą, może to prowadzić do konfliktów w zespole.
  • Nieporozumienia: Może to również prowadzić do nieporozumień w zespole, na przykład w kwestii podziału obowiązków czy ustalania celów sprzedażowych.
  • Morale i efektywność: Wewnętrzna konkurencja i konflikty mogą wpływać na morale zespołu i ogólną efektywność, co może mieć negatywny wpływ na wyniki firmy.

 

Brak Obiektywnego Spojrzenia

Zaangażowanie właściciela

Zbytnie zaangażowanie Właścicieli w sprzedaż, w oczywisty sposób utrudnia im obiektywne spojrzenie na działania zespołu.

 • Niewłaściwe targetowanie: Nadmiernie zaangażowanie właściciela w sprzedaż może prowadzić do błędów w targetowaniu klientów (ten klient "wydaje się właścicwy), co może skutkować nieefektywną alokacją zasobów.
 • Błędne ustalenie priorytetów: Brak obiektywnego spojrzenia może również prowadzić do błędów w ustalaniu priorytetów.
 • Brak kontroli i monitoringu: Zaangażowanie w sprzedaż może również odciągać właściciela od innych ważnych aspektów zarządzania, takich jak kontrola jakości i monitorowanie wyników, co może prowadzić do dalszych problemów w firmie.

 

Rozwiązanie?

 

Współpraca z Zewnętrznym Konsultantem Sprzedaży

Właściciele firm, którzy sami zarządzają sprzedażą, często stają przed wieloma wyzwaniami. W tym kontekście, współpraca z zewnętrznym konsultantem sprzedaży może okazać się nieoceniona.

Opiniowanie Strategii Sprzedaży

 • Diagnostyka obecnej sytuacji: Pierwszym krokiem jest zazwyczaj dokładna analiza obecnej sytuacji.
 • Identyfikacja słabych punktów: Na podstawie tej analizy, konsultant może zidentyfikować słabe punkty w obecnej strategii i zaproponować konkretne rozwiązania.
 • Dopasowanie do potrzeb firmy: Każda firma jest inna i potrzebuje indywidualnie dopasowanej strategii.
 • Implementacja i monitorowanie: Po zatwierdzeniu strategii, konsultant może również pomóc w jej wdrożeniu i monitorowaniu wyników.
 • Wsparcie dla zespołu: Oprócz samej strategii, konsultant może również zapewnić wsparcie dla zespołu sprzedażowego w formie szkoleń, warsztatów i regularnych konsultacji.

Analiza rynku i konkurencji

Konsultant może przeprowadzić dogłębną analizę rynku i konkurencji, aby zrozumieć, gdzie firma ma największe szanse na sukces. Na podstawie tych danych, można opracować strategię, która pozwoli zyskać przewagę konkurencyjną.

Dopasowanie do potrzeb firmy

Nie każda strategia pasuje do każdej firmy. Konsultant może pomóc w opracowaniu planu, który będzie dopasowany do unikalnych potrzeb i możliwości firmy, uwzględniając jej zasoby, cele i kulturę organizacyjną.

TRENINGI dla Handlowców

Techniki sprzedaży: Konsultant może wprowadzić nowe techniki sprzedaży, takie jak sprzedaż transformacyjna czy techniki zamykania sprzedaży, które mogą zwiększyć efektywność działań handlowych.

Budowanie relacji z klientami

Oprócz technik sprzedaży, konsultant może nauczyć handlowców, jak budować długotrwałe relacje z klientami, co jest kluczowe dla utrzymania i zwiększenia sprzedaży oraz jak kwalifikować potencjalnych klientów.

Opracowanie i Wdrożenie Strategii Pozyskiwania Nowych i Odzyskiwania Utraconych Klientów

Konsultant sprzedaży może wprowadzić znaczące zmiany w sposobie, w jaki firma pozyskuje nowych i odzyskuje utraconych klientów. Wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, konsultant może zorganizować serię warsztatów z zakresu prospectingu dla obecnych handlowców. Celem tych warsztatów jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również praktyczne zastosowanie nowo nabytych umiejętności. Handlowcy uczą się, jak efektywnie identyfikować potencjalnych klientów, jak z nimi komunikować się i jakie techniki zastosować, aby zwiększyć szanse na pozyskanie ich dla firmy. Oprócz tego, konsultant może pomóc w opracowaniu strategii odzyskiwania utraconych klientów. To może obejmować analizę przyczyn, dla których klienci odeszli, oraz rozwój planu działania mającego na celu ich odzyskanie. Może to być na przykład program lojalnościowy czy specjalne oferty skierowane do klientów, którzy zrezygnowali z usług firmy.

Stworzenie Wewnętrznego Działu Lead Generation

Konsultant sprzedaży może również pomóc w stworzeniu wewnętrznego działu lead generation. Proces ten zaczyna się od zatrudnienia 1, 2 lub 3 nowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację strategii pozyskiwania nowych klientów. Po zatrudnieniu, następuje etap onboardingu, podczas którego nowi pracownicy są wprowadzani w specyfikę działania firmy i jej celów sprzedażowych. Kolejnym krokiem jest szkolenie zespołu w zakresie technik i narzędzi niezbędnych do efektywnego generowania leadów. Konsultant, dzięki swojemu doświadczeniu, może dostosować program szkoleniowy do unikalnych potrzeb firmy, co zwiększa szanse na sukces. Po szkoleniu, nowy zespół rozpoczyna pracę pod ścisłym nadzorem konsultanta, który monitoruje efektywność działań i wprowadza korekty tam, gdzie to konieczne.

 

 

Ocena i Kontrola Wyników

Analiza Danych

Konsultant może analizować dane sprzedażowe, aby zidentyfikować słabe punkty i obszary do poprawy. Analiza danych nie ogranicza się tylko do podstawowych wskaźników, takich jak liczba sprzedaży czy przychody. Może również uwzględniać bardziej zaawansowane metryki, takie jak czas życia klienta (CLV), koszt pozyskania klienta (CAC) czy współczynnik konwersji. Na tej podstawie można wprowadzić korekty w strategii, co może obejmować zmiany w ofercie, cenach, czy też w metodach komunikacji z klientem.

Regularne Odprawy z Zespołem Handlowym

Regularne odprawy z zespołem handlowym są kluczowe dla monitorowania postępów i identyfikacji problemów na wczesnym etapie. Konsultant może pomóc w ustanowieniu struktury tych spotkań, tak aby były one efektywne i skoncentrowane na kluczowych wskaźnikach i celach. Odprawy te mogą również służyć jako forum do dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązywania problemów w sposób kolektywny.

Realizacja Celów Sprzedażowych i KPI

Konsultant może pomóc w ustanowieniu i monitorowaniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które są związane z celami sprzedażowymi firmy. Może to obejmować zarówno krótkoterminowe cele, takie jak miesięczne przychody, jak i długoterminowe, takie jak roczne wskaźniki wzrostu. Dzięki regularnemu monitorowaniu i analizie tych wskaźników, firma może szybko reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym i dostosowywać swoje działania w celu osiągnięcia zamierzonych wyników.

Adaptacja do Zmian na Rynku

Konsultant może pomóc w analizie trendów rynkowych i konkurencyjnych, aby zespół sprzedaży mógł szybko dostosować się do zmian. To może obejmować wprowadzenie nowych produktów, zmiany w strategii cenowej, czy też dostosowanie komunikacji marketingowej. Zrozumienie dynamiki rynku jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Konsultant może również pomóc w identyfikacji nowych kanałów dystrybucji czy segmentów rynku, które mogą być dla firmy korzystne.

Motywacja i Incentywy* dla Zespołu

Konsultant może również pomóc w opracowaniu systemu motywacyjnego, który będzie skutecznie zwiększał zaangażowanie i efektywność zespołu. Może to być system premiowy, programy szkoleniowe, czy też inne formy nagród i uznania. Oprócz finansowych bodźców, konsultant może zasugerować metody zwiększenia satysfakcji z pracy, takie jak możliwość rozwoju zawodowego, elastyczne godziny pracy czy programy mentoringowe.

*

Termin "incentywy" odnosi się do różnego rodzaju bodźców, które mają na celu zachęcenie osób do określonego zachowania. Mogą to być zarówno incentywy finansowe, takie jak premie, prowizje czy bonusy, jak i niematerialne, takie jak możliwość awansu, dodatkowe dni wolne czy programy szkoleniowe. Incentywy mogą być również związane z uznaniem i docenieniem, na przykład poprzez publiczne pochwały czy wyróżnienia. Dobrze zaprojektowany system incentywów może znacząco wpłynąć na zaangażowanie i efektywność zespołu, a co za tym idzie, na wyniki sprzedażowe firmy.

Zarządzanie Relacjami z Klientami

Oprócz zarządzania wewnętrznym zespołem, konsultant może również pomóc w optymalizacji zarządzania relacjami z klientami. To może obejmować strategie utrzymania klientów, up sellingu i cross sellingu. Efektywne zarządzanie relacjami z klientami nie kończy się na sprzedaży; konsultant może pomóc w opracowaniu programów lojalnościowych czy strategii komunikacji po sprzedażowej, które pomogą w utrzymaniu klientów na dłuższą metę.

Optymalizacja Kosztów

Konsultant może analizować strukturę kosztów działu sprzedaży i proponować rozwiązania, które pozwolą na ich optymalizację. To może obejmować negocjacje z dostawcami, optymalizację procesów logistycznych, czy też wprowadzenie nowych, bardziej efektywnych narzędzi technologicznych. Optymalizacja kosztów to nie tylko cięcie wydatków, ale również inteligentne zarządzanie zasobami. Konsultant może pomóc w identyfikacji obszarów, w których inwestycje przyniosą największy zwrot.

Wybór Narzędzi i Technologii

Systemy CRM

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) są podstawą dla każdego działu sprzedaży. Pomagają one w organizacji informacji o klientach, zarządzaniu lejkiem sprzedażowym i monitorowaniu interakcji z klientami. Konsultant może pomóc w wyborze systemu CRM, który najlepiej odpowiada potrzebom firmy, oraz w jego implementacji i szkoleniu zespołu.

Narzędzia Analityczne

Zaawansowane narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics czy Tableau, mogą pomóc w analizie danych sprzedażowych. Konsultant może zalecić narzędzia, które umożliwią głęboką analizę wyników i identyfikację obszarów do poprawy.

Automatyzacja Sprzedaży

Automatyzacja procesów sprzedażowych za pomocą narzędzi takich jak HubSpot może znacząco zwiększyć efektywność zespołu. Od automatycznych e-maili po zaawansowane systemy śledzenia, te narzędzia mogą zautomatyzować wiele zadań, które wcześniej wymagały ręcznej interwencji.

Technologie Mobilne

Aplikacje mobilne i oprogramowanie do zarządzania sprzedażą w terenie mogą być niezwykle przydatne dla zespołów sprzedażowych, które dużo podróżują. Konsultant może pomóc w doborze i wdrożeniu tych rozwiązań.

Sztuczna Inteligencja

Nowoczesne technologie, takie jak inteligencja sztuczna i uczenie maszynowe, zyskują na znaczeniu w zarządzaniu sprzedażą. Mogą one pomóc w analizie dużych zbiorów danych i prognozowaniu zachowań klientów, co umożliwia bardziej celowane działania sprzedażowe. Dobór odpowiednich narzędzi i technologii jest kluczowy dla efektywnego zarządzania działem sprzedaży. Konsultant może pomóc w identyfikacji tych, które najlepiej pasują do specyfiki i potrzeb firmy, co w dłuższej perspektywie może znacząco wpłynąć na jej wyniki finansowe. Jeżeli ktoś ma pytania czy chce podzielić się swoimi doświadczeniami, zapraszamy do komentarzy poniżej.

Rozwiązywanie Problemów Sprzedażowych

Mediacja w Konfliktach

Konsultant może działać jako mediator w konfliktach wewnętrznych, co może pomóc w zwiększeniu kohezji zespołu i efektywności sprzedaży. Mediacja jest procesem, który pomaga w identyfikacji głównych punktów spornych między członkami zespołu i proponuje rozwiązania, które są korzystne dla wszystkich stron. Dzięki temu, zespół może skupić się na wspólnym celu, jakim jest zwiększenie sprzedaży, zamiast tracić energię na wewnętrzne spory.

Optymalizacja Procesów

Nieefektywne procesy mogą być jednym z głównych problemów w działach sprzedaży. Konsultant może pomóc w ich identyfikacji i optymalizacji. Optymalizacja procesów to nie tylko eliminacja zbędnych kroków, ale również wprowadzenie nowych, efektywniejszych metod pracy. Może to obejmować zarówno zmiany w procedurach, jak i wdrożenie nowych narzędzi technologicznych, które ułatwią zarządzanie informacjami i komunikację w zespole.

Rekrutacja Handlowców

Dobór właściwych handlowców jest kluczowy dla sukcesu działu sprzedaży. Konsultant może pomóc w opracowaniu profilu idealnego kandydata i procesu rekrutacji. Proces rekrutacji może uwzględniać zarówno umiejętności sprzedażowe, jak i dopasowanie kulturowe do firmy. Właściwy dobór kandydatów pozwoli na zbudowanie zespołu, który będzie działał sprawnie i efektywnie, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści dla całej firmy.

Onboarding Nowych Osób

Onboarding to nie tylko wprowadzenie nowego pracownika do zespołu, ale też szybkie i efektywne wdrożenie go w obowiązki i kulturę firmy. Konsultant może pomóc w opracowaniu programu onboardingu, który skróci czas potrzebny nowemu handlowcowi na osiągnięcie pełnej produktywności. Program onboardingu może zawierać szkolenia z zakresu produktów firmy, technik sprzedaży, a także wprowadzenie do kultury i wartości firmy..

Kwalifikacja Klientów

Kwalifikacja klientów to proces identyfikacji i oceny potencjalnych klientów pod kątem ich wartości dla firmy. Konsultant może pomóc w opracowaniu systemu kwalifikacji klientów, który pozwoli handlowcom skupić się na najbardziej obiecujących leadach. System kwalifikacji może uwzględniać różne kryteria, takie jak wielkość firmy, budżet na zakupy, czy też potrzeby i oczekiwania klienta. Dzięki temu, zespół sprzedaży będzie mógł lepiej alokować swoje zasoby i skupić się na klientach, którzy przyniosą największe korzyści dla firmy

Korzyści ze współpracy z konsultantem sprzedaży:

 • Zwiększenie sprzedaży: Konsultant sprzedaży może pomóc właścicielowi firmy w opracowaniu skutecznej strategii sprzedaży.
 • Poprawa efektywności sprzedaży: Konsultant sprzedaży może pomóc w identyfikacji obszarów, w których firma może poprawić swoją efektywność sprzedażową.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Konsultant sprzedaży może pomóc właścicielowi firmy w oszczędzaniu czasu i pieniędzy.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Konsultant sprzedaży może pomóc w poprawie satysfakcji klientów.

Dodatkowo, konsultant sprzedaży może pomóc właścicielowi firmy w następujących obszarach:

 • Rozwiązywanie problemów sprzedażowych: Konsultant sprzedaży może pomóc w rozwiązaniu problemów sprzedażowych.
 • Dobór narzędzi i technologii sprzedażowych: Konsultant sprzedaży może pomóc w doborze odpowiednich narzędzi i technologii sprzedażowych.
 • Wdrożenie zmian: Konsultant sprzedaży może pomóc w wdrożeniu zmian w procesie sprzedaży.

Oczywiście, korzyści współpracy z konsultantem sprzedaży będą zależeć od indywidualnych potrzeb i sytuacji firmy. Jednak, w ogólnym rozrachunku, współpraca z doświadczonym konsultantem sprzedaży może być bardzo korzystna dla firmy.

Podsumowanie

Właściciele firm, którzy samodzielnie zarządzają działem sprzedaży, napotykają na liczne wyzwania. Od braku czasu i specjalistycznej wiedzy po konflikty wewnętrzne i brak obiektywnego spojrzenia - zarządzanie sprzedażą może być trudnym zadaniem. W tym kontekście, zewnętrzny konsultant sprzedaży może okazać się nieocenionym wsparciem.

Konsultant może pomóc w analizie rynku i konkurencji, dostosowaniu strategii do unikalnych potrzeb firmy oraz w ustanowieniu efektywnego systemu motywacyjnego dla zespołu. Nie tylko finansowe incentywy, ale również metody zwiększenia satysfakcji z pracy, takie jak programy mentoringowe czy elastyczne godziny pracy, mogą być tu kluczowe.

Oprócz zarządzania wewnętrznym zespołem, konsultant może również pomóc w optymalizacji zarządzania relacjami z klientami, co może obejmować strategie utrzymania klientów, upsellingu i cross-sellingu. Efektywne zarządzanie relacjami z klientami nie kończy się na sprzedaży; konsultant może pomóc w opracowaniu programów lojalnościowych czy strategii komunikacji po sprzedażowej, które pomogą w utrzymaniu klientów na dłuższą metę.

Konsultant może również analizować strukturę kosztów działu sprzedaży i proponować rozwiązania, które pozwolą na ich optymalizację. To może obejmować negocjacje z dostawcami, optymalizację procesów logistycznych, czy też wprowadzenie nowych, bardziej efektywnych narzędzi technologicznych.

W dobie cyfryzacji, wybór odpowiednich narzędzi i technologii jest kluczowy. Od systemów CRM po zaawansowane narzędzia analityczne i automatyzację sprzedaży - konsultant może pomóc w identyfikacji tych, które najlepiej pasują do specyfiki i potrzeb firmy.

W sumie, współpraca z zewnętrznym konsultantem sprzedaży może znacząco wpłynąć na efektywność działu sprzedaży, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści dla całej firmy.

 

Porozmawiajmy Telefonicznie lub Spotkajmy się online